Wszystkie użyte teksty, grafika, loga, znaki towarowe i nazwy firm są własnością ich prawnych właścicieli i skopiowane są tylko w celu informacji i nie mogą być kopiowane bez zgody właściciela.
Nie współpracujemy w żaden sposób z WWE, blog ma na celu promocję federacji.
(Do not cooperate an any way with the WWE, the blog is aimed at the federation promotions)
05.12.2012; WWE.com, Grafika: psd-dreams.de, Google, Hunter, Kary